Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • Groep 3 Het Palet
  Bezoekers:
 • Uitleg kern 2
  In deze kern leert uw kind:

  De woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf’. Uw kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek. In dat verhaal moeten twee kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

   

 • Filmpjes bij kern 2
 • Differentiatie

  De leesles wordt klassikaal gestart waarbij alle kinderen deelnemen aan de introductie activiteit. Bij de verwerking werken we in niveaugroepen. Er zijn drie niveaugroepen.

   

  Maangroep

  De maangroep is de grootste groep kinderen die in groep 3 met het leesonderwijs starten. Na de instructie maken ze de basisstof zelfstandig. Het vervolgwerk is gericht op het inoefenen van nieuwe leerstof.

  Steraanpak

  Kinderen met een moeizame leesontwikkeling hebben behoefte aan extra instructie en meer begeleiding. Deze kinderen krijgen naast de basisleerstof verlengde instructie. Het vervolgwerk is gericht op herhaling van leerstof.

    

  Raketgroep

  Kinderen die snel door de basisleerstof gaan, krijgen extra pittige vervolgopdrachten (raket-materiaal). Deze dagen hen uit tot zelf experimenteren, bijvoorbeeld met letters die nog niet expliciet aan de orde zijn geweest.  

   

  Zongroep

  Bij de start van groep drie beschikken sommige kinderen al over een volledige letterkennis en kunnen ze korte woorden correct en vlot lezen. Bij de verwerking maken ze leerstof op het eigen niveau. Hiervoor zijn de zon-leesboekjes en zon-werkboekjes ontwikkeld.

 • Gezelschap letterspelletjes
 • Hakken en plakken

  Hakken en plakken

  Uw kind werkt aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord. Doordat uw kind steeds meer letters leert, kan hij steeds meer woorden maken en lezen. Een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.

 • Woordrijtjes Kern 2
 • Kent u Zoem al?

  Zoem is een bij. Hij woont bij ons in de klas. Hij helpt ons bij het leren en oefenen van de letters. Sinds kort heeft hij een vriendinnetje Zoemelientje. We kennen ook een lied over Zoem.

 • TIP van de maand

  Waardering

  Wat is er voor uw kind leuker dan thuis te laten zien wat het allemaal al kan? Het is belangrijk dat uw kind zelfvertrouwen krijgt bij het lezen. Spreek daarom altijd uw waardering uit over de leespogingen en de schrijfsels van uw kind, ook al gaat er nog wel eens iets mis.

   

© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls